Hızlı Erişim

ETİK KURULLAR

Üyeler

 

Alanı

Unvanı, Adı ve Soyadı

Eğitim Bilimleri

Doç. Dr. Erol TAŞ                    (Başkan)     

Spor Bilimleri  

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DEVER   (Başkan Yardımcısı) 

Sosyal Bilimleri

Doç. Dr. Cavit YAVUZ

Eğitim Bilimleri

Doç. Dr. İlker AYDIN

Sosyal Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk UĞUR

Sosyal Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Engin ÜMER

Spor Bilimleri  

Dr. Öğr. Üyesi  Hasan SÖZEN

Fen Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Elvan ÜSTÜN

Sosyal Bilimler  Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bahri GÜNDOĞDU
Sağlık Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Zerrin ÜNAL ERZURUMLU 
Sosyal Bilimler Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU

Ekleme tarihi: 21-12-2018 07:54:16