ETİK KURULLAR

Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Başvuruda Bilinmesi Gereken Bilgiler

ORDU ÜNİVERSİTESİ

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞKANLIĞI

 

 Ordu Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna başvuru yapmadan bilinmesi gerekenler;

 

1-En sık başvurulan araştırma türleri;

a)Girişimsel olan Prospektif  ve gen tedavisi ile ilgili çalışmalar,  İlaç dışı standart tedavi yöntemleri ile ilgili klinik araştırmalar için FORM 1 doldurulmalıdır.

b) Retrospektif arşiv taramaları, Kan, idrar, doku, görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak çalışmalar, Tüm gözlemsel çalışmalar, Anket çalışmaları ile ilgili çalışmalar FORM 2 doldurulmalıdır.

2- Klinik Araştırma Etik Kurulu Başvuru dosyaları, toplantıdan en fazla üç iş günü öncesine kadar kabul edilir.

3- Etik kurula teslim ettiğiniz dosyalar özenle hazırlanmalı, belgeler tam olmalı, aynı yazı karakteri kullanılmalı, yazım ve dilbilgisi kurallarına dikkat edilmelidir.

4- Zaruri nedenler olmadıkça çalışmanız en fazla iki oturumda karara bağlanır.

5- Etik kurul, çalışmaları hem etik açıdan hem de bilimsel açıdan değerlendirir.

6- Çalışmaların en sık reddedilme nedenleri, finansmanda şeffaflık olmaması, özensiz dosya hazırlanması, istenen düzeltmelerin zamanında yapılmaması ve çalışmada ciddi metodolojik hatalar olmasıdır.

7- Başta prospektif ve metodolojik çalışmalarda olmak üzere çalışmanızda onam almak gerekiyorsa onam formunun gönüllünün anlayabileceği şekilde sade ve yeterli uzunlukta olması önemlidir.

8- Atık dahi olsa hiç bir biyolojik örnekten hasta onamı olmadan çalışma yapılamaz.

9- Etik Kurul herhangi bir zamanda çalışmanızı denetlemeye yetkilidir.

10- Çalışmanızı tamamladıktan sonra veya herhangi sebeple çalışmanızı tamamlayamazsanız bu durumu Etik Kurul'a yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.


Eklenme Tarihi : 14-03-2022 08:42:24