Hızlı Erişim

ETİK KURULLAR

Üniversitemiz SBB Araştırmaları Etik Kurulu Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Üniversitemiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kuruluna yapılan etik uygunluk başvuru dosyalarında sık karşılaşılan eksiklikler aşağıda detaylandırılmıştır.  Söz konusu başvuru dosyalarında Araştırma Formunun düzenli ayrıntılı ve açıklayıcı bir şekilde doldurulması, ilgili belgelerin eklenmesi ve aşağıda belirtilen hususlara da dikkat edilerek Üniversitemiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir. 

1- Araştırma gerekçesi litaretüre dayandırılmalı ve referans listesi eklenmelidir.
2- Sayıltılar ve sınırlılıklar belirtilmelidir.
3- Örneklem tekniği, örneklem büyüklüğü ve örneklem dahil olma kriterleri belirtilmelidir.
4- Araştırmanın ölçek kısmı açıklanırken, ölçekler açık erişimde ise kaynakça ile birlikte "araştırmada kullanılan ölçekler açık erişim olup erişim adresi aşağıda belirtilmiştir" şeklinde belirtilmeli. Açık erişimde değilse ölçek izinleri mutlaka eklenmelidir.
5- Başvurularda Türkçe uygulanacak çalışmaların başlığı Türkçe olarak yazılmalı, gerekli ise sonrasına İngilizce yazılmalıdır.
6- Tez Başvurularında Enstitü/Anabilim Dalı Kurul Kararı eklenmelidir.


Eklenme Tarihi : 15-04-2022 15:18:38