ETİK KURULLAR

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL TEMMUZ VE AĞUSTOS DÖNEMİ HK.

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulunun Temmuz ve Ağustos 2023 döneminde toplantısı yapılamayacak olup söz konusu dönemlerde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında "etik olarak uygunluk başvurusu" kabul edilmeyecektir.


Eklenme Tarihi : 23-05-2023 09:36:55